top of page

Vilkår medlemskap

Betaling av medlemskap 

Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift i henhold til Buddhas Hage Medlem til enhver tid med gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatte eller andre som i Medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet. Medlemsavgiften trekker automatisk fra kundens konto ved at et betalingskort er lagt inn for trekk,  og det vil da belastes på en fast dato for kjøp hver måned. 

Medlemmets ansvar og generelle retningslinjer 

Medlemmet plikter til å gjøre seg kjent med og føle Buddhas Hage sine til en hver tid gjeldende generelle retningslinjer. Medlemmet plikter også å informere Buddhas Hage ved endringer av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endringer av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. 

Som medlem er du selv ansvarlig for å benytte deg av behandlingen innen hver kalendermåned. Det vil si at du ikke kan flytte timen til neste måned, og du som medlem står selv ansvarlig for å bestille time innen hver kalendermåned. Timer som ikke benyttes innen hver kalendermåned anses som tapt. 

OPPSIGELSE OG ENDRINGER AV MEDLEMSAVTALEN 

6.1 Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi beskjed til Buddhas Hage Medlem inne to (2) uker etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettloven §20. Angreretten gjelder kun dersom medlemskapet er inngått utenfor en Buddhas Hage klinikk. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til enhver gjeldende lovgivning. 

 

6.2 Medlemskapet kan avsluttes når medlemmet selv ønsker, det er ingen bindingstid på medlemskapet. 


6.3 Ved oppsigelse av medlemskapet går du inn på kundeprofilen din på vår nettside og sier opp avtalen der. Send e-post til kontakt@buddhashage.no eller ta kontakt på chat for øvrige spørsmål eller ved behov for hjelp. 

6.4 Buddhas Hage har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene. 

Neautral Simple Skin Care Routine Instagram Post-2.png
bottom of page